Katalog poslovnih profila ženskih kompanija, klijenata EEN Sektorske grupe za žensko preduzetništvo

07.07.2019Blog

Pogledajte elektronski katalog kratkih, poslovnih profila ženskih firmi, klijenata Sektorske grupe za žensko preduzetništvo Evropske mreže preduzetništva.

Katalog