SRBIJA

Učešće srpskih preduzeća na trećem Forumu EU strategije za Jadransko-jonski region (EUSAIR)

Obaveštavamo vas da Evropska mreža preduzetništva Srbije u saradnji sa Evropskom mrežom preduzetništva u Italiji organizuje učešće srpskih preduzeća na trećem Forumu EU strategije za Jadransko-jonski region (EUSAIR) koji će se održati 24. i 25. maja 2018. godine u Kataniji (Italija).

Glavne teme ovogodišnjeg Foruma Jadransko-jonskog regiona su: održivi turizam (diversifikacija turističkih proizvoda i usluga, inovacije u turizmu, međusektorski pristup); regionalno povezivanje i saradnja ovog područja sa naglaskom na transport i energetiku; pobolјšanje kvaliteta životne sredine (zaštita mora i morske okoline); plavi rast (plave tehnologije, akvakultura i ribarstvo). Među govornicima će biti ministri iz svih osam zemalјa potpisnica EUSAIR (Italije, Srbije, Grčke, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Albanije, Hrvatske i Crne Gore), predstavnici Evropske komisije, kao i predstavnici ostalih institucija EU, regionalnih i lokalnih zvaničnika zaduženih za implementaciju EUSAIR strategije.

U okviru Foruma, 24. maja 2018. godine, održavaju se bilateralni susreti, čija su osnovna cilјna grupa mala i srednja preduzeća iz oblasti turizma, a mogu da učestvuju i univerziteti, komore, klasteri i institucije iz Jadransko-jonskog regiona. Cilј B2B@EUSAIR Forum 2018 je podsticanje poslovne saradnje i bolјe povezanosti kompanija iz regiona, kroz razvoj zajedničkih projekata i aktivnosti, ali i predstavlјanje mogućnosti za finansiranje putem programa i fondova EU.

Prijava za međunarodne poslovne susrete B2B@EUSAIR Forum 2018 vrši se OVDE

Rok za prijavu je 22. maj 2018. godine.

Radni jezik međunarodnih poslovnih susreta je engleski, učešće je besplatno, a troškove smeštaja i prevoza  učesnici snose sami.

Poziv

Program

Vodič za registraciju

Date

мај 24 2018 - мај 25 2018

Time

All of the day

Lokacija

Catania, Italy