6. međunarodni forum o odgovornom turizmu u Bukureštu

29.03.2018

Obaveštavamo vas da će se 6. međunarodni forum o odgovornom turizmu (The 6th edition of the International Forum for Responsible Tourism) održati od 10. do 13. maja 2018. u Bukureštu.

Cilj foruma je kreiranje platforme za komunikaciju i saradnju učesnika koji su aktivno uključeni u izučavanje i promociju dobrih praksi u oblasti turizma i održivog razvoja.
Tema foruma su lokalne atrakcije i razvoj odgovornog turizma.

Agenda:

– Lokalne zajednice – startna pozicija za turističke aktivnosti

– Razvojne strategije

– Prirodne atrakcije – od odgovorne komercijalizacije do zaštite

– Antropološke atrakcije i preduzetništvo

-Kreativni turizam, marketing i tehnologije

Nakon konferencije uslediće intenzivni kurs, koji će držati Harold Gudvin (Harold Goodwin) i Krista Buznea  (Crista Buznea), TUI / Future Forward Travel.