Aktivnosti Inovacionog centra Mašinskog fakulteta u okviru EEN mreže

25.03.2019

Inovacioni centar Mašinskog fakulteta u Beogradu organizuje dvodnevnu  posetu, 4 -5. aprila 2019. Klasteru zdravstva Portugala u Bragi i učestvuje na B2B sastancima u vezi za primenom novih tehnologija i inovacija u zdravstvu. Učesnici posete imaće mogućnost i da predstave svoju ponudu poslovne saradnje na sastansku Sektorske grupe za mikro i nanotehnologije Evropske mreže preduzetništva kao i da posete CENTI – Iberijski centar za nano i pametne materijale u Portu.

Takodje EEN predstavnik iz   ICMF-a ce prisustvovati na Forumu EUSAIR Annual Forum – Integration for the people, development for the region koji ce biti odrzan u Budvi, Crna Gora, 7.-8.05.2019. Na skupu ce biti odrzani B2B sastanci, na kojima ce se poredstaviti predstavnici MSP Jadransko – Jonske regije.