Besplatna usluga mentoringa za sektor prerađivačke industrije

25.03.2019

Razvojna agencija Srbije je raspisala Javni poziv za učešće u Programu pružanja standardizovane usluge mentoringa sektorima prerađivačke industrije u cilju unapređenja poslovnog ambijenta i podrške nesmetanom razvoju mikro, malih, srednjih preduzeća i preduzetnika (MMSPP) koji posluju u okviru sektora prerađivačke industrije grupisane u četiri oblasti:

  • industrija mašina i opreme,
  • prehrambena industrija,
  • drvna i industrija nameštaja,
  • industrija gume i plastike.

Javni poziv će biti otvoren do 19. aprila, ukupan budžet znosi 3.900.000,00 dinara, a krajnji rok za završetak pružanja standardizovane usluge mentoring je 20. novembar 2019. godine.

Proces mentoringa odvija se po metodologiji Razvojne agencije Srbije (RAS), razvijenoj u dugogodišnjoj saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju (JICA).

Mentoring je besplatna usluga, koju mogu koristiti mikro, mala i srednja privredna društva i preduzetnici (MMSPP), a zainteresovani korisnici dobijaju sveobuhvatnu podršku (u trajanju od 25 do 50 sati) kroz individualni pristup u samoj kompaniji. Vlasnik i/ili zakonski zastupnik privrednog subjekta i mentor zajedno proučavaju aktuelno poslovanje, razloge trenutnih problema ili smetnje za dalji razvoj, najvažnije potencijale za rast, te na osnovu konstatovanog stanja mentor i korisnik mentoring usluge razvijaju i sprovode akcioni plan koji ima za cilj poboljšanje poslovnih rezultata.

Prijave sa svim pratećim obrascima i dokumentacijom se podnose lično ili preporučenom poštom Akreditovanim Regionalnim Razvojnim Agencijama sa naznakom: Prijava za učešće u Programu pružanja standardizovane usluge mentoringa sektorima prerađivačke industrije.

Javni poziv, Uputstvo i obrasce za prijavu možete preuzeti OVDE., kao i na internet  stranama Akreditovanih razvojnih agencija (ARRA) i u štampanom obliku u ARRA.

Za detaljnije informacije možete se obratiti RAS na e-mail mentoring4sektora@ras.gov.rs  ili na broj telefona: 011/3398 809.