EEN konzorcijumi za jače žensko preduzetništvo u regionu

23.03.2018

Uz posredstvo Instituta Mihailo Pupin i Privredne komore Republike Srpske, nakon konferencije o ženskom preduzetnistvu koja je održana u decembru prošle godine, skopljeno je 5 partnerskih ugovora (partnership agreement – PA) u okviru B2B između preduzetnica i poslovnih udruženja preduzetnica obe države. Taj trend se nastavio i u 2018. sa Spoljnotrgovinskom komorom BiH, a rezultat je Incoming Company mission članica asocijacije preduzetnica Poslovna žena iz Sarajeva iz kog su proizašla 2 partnerska ugovora. Sve to doprinosi da već dobro razrađena mreža preduzetnica unutar regionalnog EEN-a sa Makedonijom, Crnom Gorom i Hrvatskom  jos više jača, a na inicijativu konzorcijuma EEN Srbija – Institut Mihajlo Pupin u saradnji sa Udruženjem poslovnih žena Srbija kao svojim lokalnim stejkholderom sa kojim ima potpisan Memorandum o saradnji.