IT rešenje za hotele

24.05.2018

Nemačka kompanija, specijalizovana za digitalizaciju u hotelskoj industriji, razvila je SaaS  (Software as a Service) rešenja namenjeni upravljanju potrošnjom energije i poboljšanju komunikacije u hotelu. Ova kompanija traži: IT kompanije specijalizovane za hotelsku industriju, pružaoce usluga telefonije ili internet provajdere, kompanije koje prodaju softver za upravljanje hotelima (Hotel management software), konsultante za energetsku efikasnost, turističke organizacije ili marketinške agencije specijalizovane za saradnju sa hotelima.

Profil kompanije se nalazi na linku https://een.ec.europa.eu/tools/PRO/Prof … ce3e35bf18