Kompanijska misija MSP Srbije i Rumunije

25.05.2018

Zajedno sa EEN partnerom Techimpuls iz Temišvara, Inovacioni Centar Mašinskog Fakulteta u Beogradu organizovao je kompanijsku misiju rumunskih MSP tokom Beogradskog Internacionalnog Sajma Tehnike i Tehnoloških Dostignuća 2018, u periodu od 22-23. maja 2018. godine. Kompanijska misija bila je otvorena za poslovne centre i centre za istraživanje u okviru metalne industrije – zavarivanja, obrada metala i proizvodnja raznih vrsta metalnih uređaja i opreme za mašine i biotehnološke industrije.

Program misije je obuhvatao:

– Prezentaciju potencijala Srbije u metalnoj industriji;

– Sastanke sa srpskim kompanijama iz oblasti metalne industrije (zavarivanje, komponente vozila i procedure industrijske opreme)

– Posetu laboratorija na Mašinskom Fakultetu

– Organizovanu posetu Beogradskog Sajma Tehnike i Tehnoloških Dostignuća

– Sastanke sa odabranim kompanijama na sajmu.

Tokom misije srpska i rumunska MSP i centri za istraživanje su  imali mogućnost da ostvare kontakte preko granica za buduće saradnje, kroz diskusije i individualne sastanke, sa ciljem sprovođenja poslova i kreiranja novih proizvoda i usluga.