Nedelja Evrope na Vračaru

24.05.2018

U okviru manifestacije Nedelja Evrope na Vračaru u toj beogradskoj opštini 23. maja 2018. godine održan je Info dan Programi Evropske unije za mala i srednja preduzeća.
Na skupu su predstavljani EU programi i finansijski instrumenti za podršku malim i srednjim preduzećima i mogućnosti za njihovu primenu u Srbiji, kao i usluge Evropske mreže preduzetništva koje olakšavaju pristup ovim programima.

Mihailo Grupković, predsednik Skupštine opštine Vračar istakao je značaj organizacije događaja na kojima privrednici imaju priliku da se upoznaju sa mogućnostima finansiranja kroz EU programe, i pozvao privrednike da iskoriste priliku i apliciraju što više za bespovratna sredstva.

Jovana Stanojević, viši savetnik za programe i fondove EU u Centru za EU integracije PKS, upoznala je prisutne sa programom COSME  koji  pruža olakšan pristup izvorima finansiranja, podršku internacionalizaciji i pristupu stranim tržištima, stvaranju povoljnog poslovnog okruženja za razvoj konkurentnosti i podsticanju kulture preduzetništva. Posebno je predstavljen program Erazmus za mlade preduzetnike koji je namenjen preduzetnicima koji žele da unaprede preduzetničke veštine u inostranstvu.

Predstavnik Unikredit banke, Dragica Petković, govorila je o kreditnoj liniji u okviru programa COSME. Unikredit banka sprovodi kreditnu liniju koja malim i srednjim preduzećima omogućava finansiranje pod povoljnim uslovima, sa dužim rokom otplate i bez hipoteke kao sredstva obezbeđenja.

O programu Horizont 2020 i aktivnostima Evropske mreže preduzetništva govorila je Biljana Glišić, samostalni savetnik u Centru za EU integracije i član projektnog tima Evropske mreže preduzetništva. Program Horizont 2020 je namenjen istraživanju i inovacijama sa ciljem da pomogne plasiranju inovativne ideje na tržištu. Ključni segmenti ovog programa su izvrsnost u nauci, liderstvo u industriji i državni izazovi.  Osnovne aktivnosti EEN mreže u Srbiji su pružanje informacija o poslovanju na EU tržištu, povezivanje MSP sektora u Srbiji sa preduzećima iz EU i susednih zemalja, organizacija međunarodnih poslovnih susreta i poseta kompanijama u inostranstvu.
(Preuzeto sa sajta Privredne komore Srbije)