Održan trening o mogućnostima razvoja proizvoda na bazi bilja

23.04.2018

U okviru saradnje projekta Evropske mreže preduzetništva i Inter-regionalnog projekta Dunavske regije na temu mogućnosti razvoja proizvoda na bazi bilja, 17. aprila je održan trening u organizaciji Inovacioni centar Mašinskog fakulteta, Privredna komora Srbije i DanubeBioValNet (INTERREG) projekat.

Radionica je bila podeljena na tri sesije.

U prvoj sesiji diskutovalo se o nedostatcima u sektoru fitofarmacije i njegovih budućih potreba. Zaključak je da su najčešći nedostatci su:

  • održiv i visok kvalitet sadnog materijala putem kultivizacije, prikupljanja i izvoza
  • tehnologija
  • kliničko ispitivanje
  • treninzi
  • vidljivost poslovnog i drugih sektora, npr. baze podataka.

Tema druge sesije bili su mnogobrojni nedostatci u sektoru Dunavske regije i kao takvi sprečavaju sektor da dostigne svoj puni potencijal. Takođe, bilo je reči o tome, da je sektoru potrebna R&D infrastruktura koja bi podržala ramove i kultivatore, kao i visoko tehnološke aplikacije od kojih su neke hromatografija, genetička tržišta, itd. Na kraju, umrežavanje u okviru baze poslovne saradnje istaknuto je kao važna stavka projekta.

Treća sesija je bila orijentisana ka održavanju konkurentnosti i načinima na koje se to može ostvariti, kao sto su razumevanje poslovnog okruženja i buduća perspektiva. Sektor ima visoku regulativu, zbog činjenice da na njega utiču mnogi EU i nacionalni propisi koji će vremenom rasti. Bilo je i reči o održivim prigovorima na standarde biodiverziteta, sledljivosti proizvoda i dugoročnoj saradnji. Razmatrane su i vrednosti procesa i proizvoda u razvoju bioekonomije, koje će pozitivno uticati na lokalnu i regionalnu ekonomiju, dok komponenta socijalne odgovornosti zauzima posebno mesto.