Održana konferencija “Kako pametno investirati”

26.06.2020

Prvog dana konferencije “Kako pametno investirati, koju je otvorio državni sekretar u Ministarstvu privrede, Milun Trivunac, Evropska mreža preduzetništva Srbije je predstavila usluge koje pruža i aktivnosti koje organizuje u cilju podrške malim i srednjim preduzećima. Imajući u vidu novonastalu situaciju koja je posledica pandemije izazvane koronavirusom, EEN mreža je morala da prilagodi svoje aktivnosti i pruži dodatnu podršku kompanijama koje su pogođene ovom krizom. Novost je da se većina događaja i b2b susreta organizuje online, a pokrenuta je i specijalizovana platforma Care&Industry against CORONA, koja objedinjuje ponudu i tražnju proizvoda i usluga koje se direktno odnose na borbu protiv COVID-19. S obzirom da se objavom profila na platformi firmama pruža mogućnost da pronađu kvalitetne i proverene kontakte u zdravstvenoj industriji, Katarina Momčilović Matić, viši savetnik u Centru za EU integracije PKS i koordinator EEN Srbija konzorcijuma je pozvala sve kompanije koje su u mogućnosti da ponude inovativne proizvode koji mogu efikasno da pomognu u suzbijanju efekata pandemije koronavirusa, da se prijave na ovu jedinstvenu platformu i pronađu potencijalne poslovne partnere.

Pored EEN mreže, pvog dana konferencije održani su paneli na kojima su predstavljeni izvori finansiranja investicija i državni podsticaji koji su sada aktuelni i trenutno dostupni, bilo je reči o primerima pametnih investicija i oblastima u koje je najbolje investirati, mogućnostima koje su dostupne privredi, kao i na koji način uraditi procenu investicije i meriti njenu isplativost.

Drugog dana se kroz dva panela govorilo o ljudskim resursima, aktuelnim trendovima, u šta više treba da se investira- u biznis ili u ljude i kroz primer uspešnih kompanija pokazano je kako su se snašle u novonastaloj situaciji izazvanoj pandemijom virusa COVID-19.

Institucionalni partneri konferencije su pored Privredne komore Srbije (PKS), Razvojna agencija Srbije (RAS), Evropska mreža preduzetništva (EEN), FOTINA i SKOK plus.

Snimak prvog dana konferencije Kako pametno investirati, možete pogeldati na sledećem linku https://www.youtube.com/watch?v=TjGJUGEuC1s&feature=emb_err_woyt

 

Snimak drugog dana konferencije Kako pametno investirati, možete pogeldati na sledećem linku https://www.youtube.com/watch?v=aQlJcSFVoJ4&feature=emb_err_woyt