Otvoren poziv za učešće u Akademiji cirkularne ekonomije (ACE)

02.09.2019

Pozivamo vas da učestvujete u Akademiji cirkularne ekonomije (ACE) koju organizuje Privredna komora Srbije-Centar za cirkularnu ekonomiju u saradnji sa kompanijom CirEkon i uz podršku inicijative EIT-Climate-KIC. Upoznajte se sa modernim, odgovornim poslovanjem i budite deo tima koji kreira budućnost srpske privrede.

Cilj Akademije cirkularne ekonomije je da osposobi zaposlene da iniciraju pozitivne promene u poslovanju, otkriju nove mogućnosti kreiranja dodatnih linija prihoda i ostvare benefite resursne efikasnosti. Polaznici Akademije imaće priliku da se upoznaju sa aktuelnim trendovima i pripreme za nastupajuće promene koje se očekuju u internacionalnim poslovnim sistemima u vidu novih standarda, regulativa, zakona, tržišnih zahteva i raspoloživih tehnologija.

Akademija je namenjena predstavnicima proizvodno orjentisanih kompanija. Ove godine fokus ACE biće na tekstilnoj i modnoj industriji, auto industriji, poljoprivredno-prehrambenoj, drvnoj i industriji nameštaja. Poziv za učešće odnosi se takođe i na male, srednje i velike kompanije iz ostalih sektora privrede, koje uviđaju da primena principa cirkularne ekonomije doprinosi tržišnoj diferencijaciji i poboljšanju poslovanja. Preduslov za uspešno pohađanje ACE je dobro poznavanje engleskog jezika.

Program obuhvata sledeće module:

 1. Uvod u cirkularnu ekonomiju
 2. Sistemske inovacije i tranzicija ka cirkularnoj ekonomiji
 3. Sistemske analize životnog ciklusa proizvoda (LCA, MFA analize)
 4. Standardi za cirkularnu ekonomiju
 5. Ekodizajn i dizajn za cirkularnost
 6. Svetski pogled na promene – regulative, politike i inicijative
 7. Planiranje za sistemske inovacije – Bekkesting
 8. Zatvoreni lanci nabavke i cirkularni poslovni modeli

Programom je predviđen i praktični deo nastave u vezi sa primerima iz prakse kompanija koje su uspešno implementirale principe cirkularne ekonomije. Tokom obuke polaznicima će biti dodeljen praktični zadatak o životnom ciklusu jednog proizvoda, koji će rešavati timski do kraja programa.

Predavači su eksperti sa dugogodišnjim iskustvom iz Srbije, Holandije, Slovenije, Nemačke, Grčke, Hong Konga, Austrije, Kine i Švedske:

 • Ladeja Godina Košir (Slovenija) predsedavajuća Circular Economy stakeholder platforme EU, koautor slovenačke cirkularne mape puta
 • Vasileios Liogkas (Grčka) savetnik ministarstva Grčke za CE, autor grčke cirkularne mape puta
 • Vigil Yangjinqi Yu (Kina) ekspert u sinhronizaciji kineskih i evropskih praksi i politika CE
 • Milan Veselinov (Srbija) osnivač CirEkon-a, istraživač, trener, savetnik za cirkularne poslovne modele
 • Florian Andrews (Nemačka) predavač i konsultant za C2C standarde i poslovne modele u EU
 • Gabriella Gyori (Mađarska) ekspert u zatvorenim cirkularnim lancima nabavki
 • Dušan Stokić (Srbija) rukovodilac Centra za životnu sredinu, tehničke propise i standarde PKS
 • Darko Milanković (Srbija) ekspert u domenu analize životnog ciklusa proizvoda
 • Sandra Kamberović (Srbija) ekspert u domenu lokalnih regulativa za CE
 • Dragana Petrović (Srbija) ekspert u domenu ISO standarda i EMAS organizacione šeme
 • Spyros Ntemiris (Grčka, Švedska) ekspert za Bekkesting i planiranje u Geteborgu
 • Carl Kuehl (Nemačka) ekspert istraživač o cirkularnim poslovnim modelima i zatvorenim lancima nabavki
 • Sway Leung (Hong Kong, Holandija) industrijski dizajner, savetnik za održivo poslovanje

Prijava učešća na sajtu: https://pks.rs/strana/sekcija/kalendar-seminara

Rok za prijavu: 22. Septembar

Zahvaljujući podršci EIT-Climate-KIC iznos kotizacije Akademije cirkularne ekonomije je subvencionisan i iznosi 30% od cene ovakvog vida edukacije. Subvencionisana kotizacija iznosi 57.000,00 rsd + PDV i obuhvata: radni materijal, osveženje na pauzama, ručak, primerak „Vodiča za zeleno poslovanje“, jednogodišnje članstvo u klubu „Krug odgovornih“ i sertifikat o pohađanju Akademije cirkularne ekonomije (uslov prisustvo na više od 75% nastave i učešće u rešavanju grupnog praktičnog zadatka).

Kontakt: Privredna komora Srbije-Centar za cirkularnu ekonomiju
T: (+381 11) 4149 456 i 4149 619,
E: cirkularna@pks.rs / www.pks.rs

 

A G E N D A

Petak 04.10.2019. (13-17,00) –   UVOD U CIRKULARNU EKONOMIJU

 • Otvaranje akademije
 • Predstavljanje agende i očekivanja
 • Uvod u ACE
 • Pregled stanja i potreba za CE
  (interaktivno predavanje, predavač Milan Veselinov)
 • Uvod u sistemsko razmišljanje, mapiranje sistema, važnost sistemskog razmišljanja i postavke u CE
  (interaktivno predavanje i diskusija, predavač Ladeja Godina Košir)

Subota 05.10.2019. (10-17,00) – SISTEMSKE INOVACIJE

 • Sistemske inovacije
 • Mapiranje sistema i aktera
 • Stejkholder pristup u sistemskoj perspektivi
 • Sistemska dinamika
  (praktična radionica, trener Ladeja Godina Košir)
 • Osnove cirkularna ekonomija
  (online kurs)

Subota 12.10.2019.  (10-17,00) – SISTEMSKA CIRKULARNA EKONOMIJA

 • Uvod u sistemsku cirkularnu ekonomiju
 • Tranzicioni menadžment i alati za strateško sistemsko planiranje
 • Uvod u zadatak ACE
 • Definisanje cirkularnog sistema proizvoda
 • Sistemske inovacije u službi CE
  (praktična radionica, trener Milan Veselinov)

Petak 18.10.2019. (13-17,00) – ANALIZA ŽIVOTNOG CIKLUSA PROIZVODA

 • Uvod u koncept životnog ciklusa proizvoda
 • Definisanje materijalne intenzivnosti proizvodnje – industrijski metabolizam
 • Uvod u koncept i primere analiza materijalnih tokova i životnog ciklusa proizvoda
  (interaktivno predavanje i diskusija, predavač Darko Milanković)

Subota 19.10.2019. (10-17,00) – ANALIZA ŽIVOTNOG CIKLUSA PROIZVODA

 • Alati analize životnog ciklusa proizvoda
 • Analiza materijalnih tokova
 • Analiza životnog ciklusa
  (praktična radionica, trener Darko Milanković)

Četvrtak ILI petak ILI subota 24-26.10.2019. – Online (do 3 sata) – STANDARDI ZA CIRKULARNU EKONOMIJU

 • Implementacija ISO standarda u domenu zaštite životne sredine
 • Bezbednost proizvoda kroz CE i Srpski znak“
  (webinar/online kurs, predavač Dušan Stokić)
 • EMAS
  (webinar, predavač Dragana Petrović)
 • Cradle to Cradle cirkularni standard
  (webinar, predavač Florian Andrews)

Petak 01.11.2019. (13-17,00) – EKODIZAJN i DIZAJN ZA CIRKULARNOST

 • Uvod u ekodizajn i dizajn za cirkularnost
 • Metodologija dizajniranja novih proizvoda
 • Usklađivanje sa CE znakom i standardizacija proizvoda za izvoz
  (interaktivno predavanje i diskusija, predavač Sway Leung)

Subota 02.11.2019. (10-17,00) – EKODIZAJN i DIZAJN ZA CIRKULARNOST

 • Radionica vođenja kroz proces modernog industrijskog eko dizajna sa primerima i rad na primerima iz prakse
  (praktična radionica, trener Sway Leung)

Četvrtak ILI petak ILI subota 7-9.11.2019. – Online (3h) – SVETSKI POGLED NA CE REGULATIVE; POLITIKE I INICIJATIVE

 • EU regulative i promene u zakonima
 • EU Akcioni plan za cirkularnu ekonomiju
 • EU Akcioni plan za plastiku
 • Grčke promene u regulativama
 • Grčka mapa puta cirkularne ekonomije
  (webinar, predavač Vasileos Liogkas)
 • Promene u srpskom zakonodavstvu
 • Očekivane promene u politikama i zakonodavstvu
 • Kreiranje srpske cirkularne mape puta
  (webinar, predavač Sandra Kamberović)
 • Kina, CE trendovi
 • Promene zakona u odnosu na tretiranje plastike
 • Pozicija refabrikacije u industrijskom sistemu Kine
 • Sličnosti i razlike sa evropskim modelom
  (webinar, predavač Vigil Yangjinqi Yu)

Četvrtak ILI petak ILI subota 7-9.11.2019. – Online (3h) – SISTEMSKO PLANIRANJE – BEKKESTING

 • Uvod u Backcasting i principe dugoročnosti strateškog planiranja
 • Teorija tranzicije i sistemska postavka cirkularne ekonomije
 • Sagledavanje sistemskih prilika, novih trendova, tehnologije i društvenog razvoja za uspešni i izdrživi razvoj novih proizvoda i usluga
 • Diskusija
  (webinar, predavač Spyros Ntemiris)

Petak 15.11.2019.  (13-17,00) – CIRKULARNI LANCI NABAVKE I POSLOVNI MODELI

 • Uvod u model poslovanja „Proizvod kao usluga“
 • Uvod u definisanje, mapiranje i promene lanaca nabavki ka zatvorenim lancima nabavki. Svetski problem, lokalna rešenja
 • Strateški osvrt na redefinisanje poslovanja u firmama
  (interaktivno predavanje i diskusija, predavači Carl Kuehl i Spyros Ntemiris)
 • Uvod u inovacioni menadžement i upravljanje sisemskim inovacijama
  (interaktivno predavanje i diskusija, predavač Gabriella Gyori)
 • Uvod u radionicu za subotu. Mapiranje principa i tehnoloških zahteva, postavljanje dugoročnih ciljeva

Subota 16.11.2019. (10-17,00) – CIRKULARNI LANCI NABAVKE I POSLOVNI MODELI

 • Kritički osvrt na CE principe
 • Apliciranje bekkesting planiranja na promene poslovnih modela i zatvaranje kruga nabavki
 • Inovacije i upravljanje inovacijama kroz proces tranzicije ka CE
 • Strateški okviri za reorijentaciju ka CE modelima
 • Definisanje akcionih planova za budućnost
  (praktična radionica, treneri: Spyros Ntemiris, Carl Kuehl i Gabriella Gyori)

Petak ILI subota 29-30.11.2019. – ZAVRŠNI MODUL

 • Predstavljanje rezultata zajedničkog projekta
 • Diskusija o sledećim koracima implementacije CE na 3 nivoa poslovanja: mikro, mezo i makro pogled
  (prezentacije, diskusija, moderatori Milan Veselinov i Isabel Airas)
 • Koktel za implementatore cirkularne ekonomije u Srbiji, alumni događaj, umrežavanje