Otvoreno pregovaračko Poglavlje 9 – Finansijske usluge

29.06.2019

Srbija je na Međunarodnoj konferenciji održanoj u Briselu, 27. juna 2019. godine, otvorila još jedno poglavlje, Poglavlje 9 – Finansijske usluge.

Pravne tekovine Evropske unije u oblasti finansijskih usluga obuhvataju oblast bankarstva, osiguranja, reosiguranja, dobrovoljne penzione fondove, tržišta kapitala i infrastrukture finansijskog tržišta, pravila za dobijanje dozvole, rad i nadzor finansijskih institucija i regulisanih tržišta.

Srbija je na Međunarodnoj konferenciji održanoj u Briselu, 27. juna 2019. godine, otvorila još jedno poglavlje, Poglavlje 9 – Finansijske usluge. Reč je o  izuzetno važnoj oblasti  za sve učesnike finansijskog sistema, a treba da nam omogući raznovrsniju ponudu usluga na tržištu, veću sigurnost korisnika finansijskih usluga, kao i stabilan i integrisan finansijski sistem. Pravne tekovine Evropske unije u oblasti finansijskih usluga obuhvataju oblast bankarstva, osiguranja, reosiguranja, dobrovoljne penzione fondove, tržišta kapitala i infrastrukture finansijskog tržišta, pravila za dobijanje dozvole, rad i nadzor finansijskih institucija i regulisanih tržišta. Nakon konferencije, ministar za evropske integracije, Jadranka Joksimović i evropski komesar za proširenje i susedsku politiku,  Johanes Han, potpisali su Finansijski sporazum IPA za 2018. godinu za Srbiju u iznosu od 179,1 miliona evra. Srbija je u dosadašnjem toku pregovora sa Evropskom unijom otvorila 16 poglavlja, od kojih su 2 privremeno zatvorena.

Izvor: PKS