Podsticaji za investicije

24.01.2019

U cilju privlačenja direktnih investicija i zapošljavanja, donate su dve nove uredbe o podsticajima za investitore: Uredba o određivanju kriterijuma za dodelu podsticaja radi privlačenja direktnih ulaganja i Uredba o određivanju kriterijuma za dodelu podsticaja radi privlačenja direktnih ulaganja u oblasti proizvodnje prehrambenih proizvoda.

Sredstva podsticaja za privlačenje direktnih ulaganja obezbeđena su budžetom Republike Srbije, a Razvojna agencije Srbije, kao i do sada, obavlja administrativno-tehničke i stručne poslove u vezi sa sprovođenjem.

Sve informacije se  mogu naći na sajtu Razvojne agencije Srbije.