Program Erazmus za mlade preduzetnike dobio novu nacionalnu kontakt instituciju u Srbiji

07.02.2018

Privredna komora Srbije je od 1. februara 2018. godine nacionalna kontakt institucija za realizaciju programa Evropske komisije Erazmus za mlade preduzetnike.

Erazmus za mlade preduzetnike je prekogranični program razmene preduzetnika u cilju podrške novim i potencijalnim preduzetnicima za sticanje veština upravljanja malim preduzećima. U periodu od jednog do šest meseci, učesnici u programu radiće sa iskusnim preduzetnikom u jednoj od evropskih država. Na taj način, podstiče se prekogranični transfer preduzetničkog znanja i iskustva.
U Privrednoj komori Srbije programom koordinira Centar za EU integracije, a sve informacije možete dobiti pozivom na
011 3300 937 ili na eu@pks.rs.