Regionalni poslovni forum

07.10.2020

Autonomna pokrajina Vojvodine i Skupština evropskih regija, u saradnji sa Privrednom komorom Vojvodine, Razvojnom agencijom Vojvodine i Evropskom mrežom preduzetništva, po treći put,
a ove godine i onlajn, organizuju Regionalni poslovni forum koji će se održati 10. novembra 2020. godine. Konferencija će biti organizovana uz maksimalne mere zaštite i poštovanje svih važećih propisanih epidemioloških mera.

Učesnici foruma su eminentne kompanije iz regije, kao i regionalne privredne komore, regionalne razvojne agencije i druge institucije koje pružaju podršku za razvoj MSP i poboljšanje ekonomske klime za poslovanje i nove investicije.

Predstavite vaš poslovni potencijal i ideje , povežite se sa kompanijama i institucijama koje podržavaju razvoj poslovne klime i priliv novih investicija.

Sektori koji će biti predstavljeni su:

  • poljoprivreda i prehrambena industrija
  • građevinska industrija
  • informacione i komunikacione tehnologije i kreativna industrija

Međunarodni događaj pruža dodatnu podršku kompanijama da pronađu međunarodnog partnera. Učesnicima je ponuđena mogućnost zakazivanja i održavanja B2B sastanaka sa kompanijama i institucijama učesnicima Foruma prema sopstvenim potrebama, a na osnovu dostavljenih informacija o registrovanim učesnicima.

Platforma za organizaciju 1 na 1 sastanaka dostupna je na www.rbf.vojvodina.gov.rs/rs i pruža mogućnost za promociju poslovne saradnje između regija, uključujući sporazume o slobodnoj trgovini i proizvodnji, udružene projekte tj. zajednička ulaganja i zajednički pristup trećim tržištima, kao i razmenu tehnologija i znanja i saradnju u projektima sa visokim stepenom konkurencije i inovacija, finansiranih od EU i drugih donatora.

Više informacija potražite u Pozivnom pismu ili na rbf2020@vojvodina.gov.rs