Kompanijska misija iz Rumunije u maju u Beogradu

23.03.2018

Inovacioni Centar Mašinskog Fakulteta u Beogradu, zajedno sa EEN partnerom Techimpuls iz Temišvara (Zapadna Rumunija), organizuje Company Mission rumunskih MSP tokom Beogradskog Internacionalnog Sajma Tehnike i Tehnoloskih Dostignuća 2018. Kompanijska misija će se održati u Beogradu u periodu od 22-23. maja tekuće godine.  Otvorena je za poslovne centre i centre za istraživanje u okviru metalne industrije – zavarivanja, obrada metala i proizvodnja raznih vrsta metalnih uređaja i opreme za mašine i biotehnološke industrije.

Međunarodni Sajam Tehnike i Tehnoloških Dostignuća je najvažniji ekonomski i tehnološki događaj u Srbiji i jugo-istočnoj Evropi, koji ima veliki uticaj na budući industrijski razvoj u zemlji i regionu zapadnog Balkana (Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Hrvatska i Makedonija). Sajam se održava od 1937. i predstavlja tačku poslovnog kontakta, koja omogućava mnogobrojnim izlagačima i posetiocima da razmene poslovne kontakte i informacije o najnovijim tehnologijama koje su dostupne u regionu.

Sadrži sledeće teme:

1. Fabrike budućnosti – kompjuterski orijentisana fabrika 21-og veka

2. Elektro-inženjering

3. Tehnotroniks

4. Instalacije

5. Osvetljenje i LED tehnologija

6. Kućna tehnika

7. Elektronika

8. Telekomunikacije

9. Merna oprema i instrumenti

10. Inženjering termalne nauke – HVAC&R

11. Prečišćavanje vode

12. Prečišćavanje gasa

13. Obrada tehničke opreme

14. Trans-Balkanska logistika i transport

15. Zavarivanje

16. Materijali i komponente

17. Metalurgija i livnica

18. Industrijska bezbednost i sigurnost

19. Zaštita površine

20. Kompresori

21. Inovacije

22. Nove tehnologije.

 

Takođe, postoji i sporedni program Industrije 4.0 i naučni i tehnološki razvoj Republike Srbije.

 

Program misije uključuje:

– Prezentaciju potencijala Srbije u metalnoj industriji;

– Sastanke sa srpskim kompanijama iz oblasti metalne industrije (zavarivanje, komponente vozila i procedure industrijske opreme)

– Posetu laboratorija na Mašinskom Fakultetu

– Organizovanu posetu Beogradskog Sajma Tehnike i Tehnoloških Dostignuća

– Sastanke sa odabranim kompanijama na sajmu.

 

Tokom misije srpske i rumunske SME i centri za istraživanje će imati mogućnost da ostvare kontakte preko granica za buduće saradnje, kroz diskusije i individualne sastanke, sa ciljem sprovođenja poslova i kreiranja novih proizvoda i usluga.

Registracija za događaj je otvorena do 20. maja 2018. putem e-mail adrese skirin@mas.bg.ac.rs