Sastanak TG EU Research grupe u Novom Sadu

25.05.2018

23. i 24. maja u Novom Sadu, Poslovni inkubator iz Novog Sada (EEN Srbija) organizovao je sastanak TG EU Research grupe. Sastanku su prisustvovala 32 eksperata iz Evrope koji u okviru ove grupe razmenjuju svoja iskustva u pružanju pomoći malim i srednjim preduzećima prilikom apliciranja za evropske fondove. U veoma interaktivnom radu grupe učestvovala su i srpska preduzeća, Vodena iz Kragujevca i ARVRtech iz Novog Sada, čije projekte je Evropa nagradila sa pečatom izvrsnosti. Preduzeća su imala priliku da prezentuju (pitch-uju) svoju ideju, onako kako je to zamišljeno u okviru druge faze poziva SME Instrument, pri čemu su dobili korisne savete.

Grupa je takođe veliku pažnju posvetila i direktnoj saradnji sa Mrežom nacionalnih kontakt osoba, gde su dogovorenu prvi koraci za unapređenje ove saradnje. Očekuje se da dogovorena saradnja dovede do veće uključenosti malih i srednjih preduzeća u evropske fondove.