Završena procena predloga projekata u okviru programa EU-Horizont 2020

30.07.2019

Izvršna agencija za mala i srednja preduzeća (The Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises -EASME) završila je procenu predloga projekata u okviru programa EU – Horizont 2020, a koji su podneti za poziv Brži put do inovacija H2020-EIC-FTI-2018-2020. Broj projekata predloženih za finansiranje je 14, a budžet dodeljen za ove projekte iznosio je 33.241.404,03 €.

Broj predatih predloga, uključujući predloge prebačene sa ili na druge pozive je 261, a broj predloga iznad praga finansiranje je 42. Ukupni budžet zatražen za predloge iznad planiranog iznosa, bio je 99.799.974,85 EUR.

Svi aplikanti, informisani su od strane EASME o rezultatima evalucije za svoje predloge.

Dodatne informacije potražite OVDE.