Jača samopouzdanje malih i srednjih preduzeća

18.12.2017Blog

Saopštenje Evropske agencije za mala i srednja preduzeća (EASME) povodom najnovijeg istraživanja Evropske mreže preduzetništva

Najnoviji podaci Evropske mreže preduzetništva (EEN) ukazuju na pozitivan signal među malim i srednjim preduzećima (MSP) u nadolazećem periodu, kada su u pitanju promet roba i usluga, tržišni udeo i otvaranje novih radnih mesta, objavljeno je na Godišnjoj EEN konferenciji održanoj 20-22. novembra 2017. godine u Talinu, Estonija.

Godišnju konferenciju u Talinu svečano su otvorili predsednica Estonije Kersti Kaljulaid potpredsednik Evropske komisije Andrus Ansip. Konferencija je okupila više od 700 konsultanata za biznis i inovacije iz Evropske mreže preduzetništva – najveće svetske mreže poslovne podršku namenjene MSP sa ambicijama za izlazak na nova tržišta. To su kompanije koje polako prevazilaze izazove nametnute ekonomskom krizom.

 

Uticaj ekonomskog rasta prisutan je širom različitih privrednih sektora, a inovativne kompanije pokazuju najveći stepen samopouzdanja u budućnost poslovanja i otvaranje novih radnih mesta. Istraživanje koje je sprovela EEN mreža je dokaz da postoji jaka zajednica MSP širom Evrope, željna inovacija u poslovanju, sa kapacitetom za razvoj i otvaranje novih radna mesta.

 

Samopouzdanje

65% MSP koje su internacionalizovale poslovanje pomoću usluga EEN mreže očekuje da će u narednih godinu dana uvećati promet. Mali biznisi koji su voljni da preuzmu rizik i prošire svoje poslovanje van lokalnog tržišta ubeđeni su da će im se taj poduhvat isplatiti.

 

Radna mesta

85% MSP očekuje da će u narednih godinu dana stvoriti uslove za nova i očuvati postojeća radna mesta.Tokom poslednje četiri godine, postepeno raste nivo zapošljavanja u EU. Ova pozitivna perspektiva prisutna je i kod evropskih MSP fokusiranih na internacionalizaciju, od kojih 32% očekuje da će stvoriti uslove za nova radna mesta, dok 53% očekuje da će sačuvati postojeća. Od svih evropskih zemalja, Estonija (53%) ima najveća očekivanja kada su u pitanju zapošljavanja.

 

Rast

54% MSP očekuje da će uvećati svoj udeo na tržištu u narednih godinu dana. Vlasnici malih biznisa optimistični su po pitanju prognoze rasta, a većina njih očekuje da će uvećati svoj udeo na tržištu.

 

Angažovanje i poverenje

Svake godine oko 230,000 MSP ostvari benefit od ključnih usluga Evropske mreže preduzetništva. 86% klijenata zadovoljno je uslugama mreže, dok bi ih 93% njih preporučilo drugima. Još od 2008. godine Evropska mreža preduzetništva predstavlja pouzdan izvor podrške i konsaltinga namenjenim MSP koja žele da prošire svoje poslovanje

 

Na koji načim MSP mogu da imaju benefite od EEN mreže?

EEN mrežaje najveća svetska mreža podrške MSP koja žele da prošire svoje poslovanje na međunarodno tržište. Pokrenuta od strane Evropske komisije 2008. godine, njome upravlja Evropska Agencija za mala i srednja preduzeća (EASME). EEN mreža okuplja oko 600 organizacija za poslovnu podršku, konsalting i tehničku pomoć iz više od 60 zemalja, koje podstiču ambicije MSP za širenje poslovanja na druga tržišta, pronalaženje poslovnih partnera i odgovarajućih finansijskih fondova. Usluge EEN mreže koje se tiču inovacija posebno su dizajnirane da MSP svoje inovativne ideje pretovre u komercijalne uspehe na međunarodnom tržištu.

Ova podrška je od suštinske važnosti za evropsku ekonomiju. U međuvremenu, dok nove kompanije znače nova radna mesta i nove proizvode na tržištu, oko 40% startapa doživi neuspeh u prvih tri godine postojanja. Podrška koju EEN mreža u startu može da pruži jeste svojevrsna investicija u budućnost. Iz tog razloga Mreža predstavlja ključni insterument EU strategije za unapređenje razvoja i tržišta rada.

Mreža se kofinansira od strane COSME programa EU namenjenog za podršku konkurentnosti MSP. Finansijska sredstva COSME proizilaze iz planiranog budžeta za periood 2014-2020 godine od 2,3 milijarde evra. COSME je podrška za pristup tržištima i finansijskim sredstvima, preduzetništvu i stvaranju boljih uslova za poslovanje i razvoj.

 

Izvor

Podaci za istraživanje u vezi sa projekcijama za udeo na tržištu, promet i stvaranje novih radnih mesta pribavljeni su od 3,680 MSP iz 28 zemalja članica EU – korisnika usluga EEN mreže, u periodu april 2016 – april 2017 godine, a za narednih godinu dana.

Podaci za istraživanje u vezi sa poverenjem MSP u EEN mrežu pribavljeni su od 2113 MSP – korisnika usluga Mreže, u periodu jun 2016. – jun 2017. godine.

Podatke o broju MSP koja su ostvarila benefit u poslovanju korišćenjem usluga EEN mreže dostavili su partneri Mreže u periodu od 2015. – 2016. godine.