U Institutu Mihajlo Pupin je održana radionica posvećena novim programima podrške MSP i preduzetništvu, na kojoj su predstavnici Ministartva privrede predstavili tri nova programa. Radionica je bila veoma posećena tako da su učesnici u interakciji sa predavačima dobili korisne informacije o mogućnosti za planiranje novih ulaganja u razvoj svojih preduzeća. Više o samim programima potražite […]

05.03.2019Evropska mreža preduzetništva Srbija
detaljnije

Osam srpskih kompanija izlagalo je na sajmu najprestižnijih evropskih brendova Pure London i Pure Origin u Londonu. Nastup srpskih tekstilaca na sajmu organizovali su Privredna komora Srbije, Razvojna agencija Srbije i Švajcarski program za promociju izvoza (SIPPO). Srpsku tekstilnu industriju od 10. do 12. februara 2019. godine, prvi put, na Pure London i Pure Origin, […]

25.02.2019Evropska mreža preduzetništva Srbija
detaljnije

Na Poslovnom forumu Srbija – Slovenija u Beogradu okupilo se više od 600 privrednika iz obe zemlje, koji poručuju da postoji obostrani interes za nova ulaganja i proširenje postojećih investicija. Predsednici dve zemlje Aleksandar Vučić i Borut Pahor snažno su podržali jačanje ekonomskih veza, dok predsednici komora Marko Čadež i Boštjan Gorjup ističu da dve […]

30.01.2019Evropska mreža preduzetništva Srbija
detaljnije

Ministarstvo privrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) u okviru Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2019. godini (u daljem tekstu: Program) dodeljuje bespovratna sredstva mikro preduzećima, malim preduzećima, preduzetnicima i zadrugama za nabavku nove proizvodne opreme/mašina sa ciljem olakšavanja finansiranja nabavke proizvodne opreme i jačanja njihove konkurentnosti. Program sprovodi Ministarstvo u saradnji sa Razvojnom […]

29.01.2019Evropska mreža preduzetništva Srbija
detaljnije

Program podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju u 2019. godini (u daljem tekstu: Program) sprovodi Ministarstvo privrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) u saradnji sa Fondom za razvoj Republike Srbije (u daljem tekstu: Fond). Ciljevi programa su : – podrška početnicima za otpočinjanje samostalnog poslovanja kroz osnivanje novih privrednih subjekata; – podsticanje […]

29.01.2019Evropska mreža preduzetništva Srbija
detaljnije

Program podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte u 2019. godini (u daljem tekstu: Program) sprovodi Ministarstvo privrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) u saradnji sa Fondom za razvoj Republike Srbije (u daljem tekstu: Fond). Za realizaciju Programa obezbeđena su bespovratna sredstva u iznosu od 500.000.000,00 dinara. Privredni subjekti koji ispunjavaju uslove Programa, mogu ostvariti pravo na finansijsku […]

29.01.2019Evropska mreža preduzetništva Srbija
detaljnije

Kompaniju Mainflux –Tech je srpska kompanija osnovana 2017 godine, a nedavno su je posetile naše kolege iz Inovacionog centra Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Mainflux je otvorena, izvorna IoT cloud platforma za razvoj Internet of Things rešenja, IoT aplikacija i inteligentnih proizvoda. Kompanija nudi kompjutersko programiranje, konsultantske usluge i srodne delatnosti. Zainteresovana je da proširi […]

26.01.2019Evropska mreža preduzetništva Srbija
detaljnije

TERA Tehnopolis d.o.o. u okviru programa Obzor 2020 sprovodi projekat KET4CleanProduction sa mogućnošću povlačenja 50.000 EUR bespovratnih sredstava (70% ukupne vrednosti projekta i max. 50.000 EUR) za finansiranje istraživačko-razvojnih aktivnosti malih i srednjih preduzeća (MSP) u području čiste proizvodnje. Postupak prijave na konkurs je jednostavan i bazira se na izradi Technology Request-a (TR). Više informacija o finansiranju https://www.ket4sme.eu/micro-grants Detaljnije […]

25.01.2019Evropska mreža preduzetništva Srbija
detaljnije

U cilju privlačenja direktnih investicija i zapošljavanja, donate su dve nove uredbe o podsticajima za investitore: Uredba o određivanju kriterijuma za dodelu podsticaja radi privlačenja direktnih ulaganja i Uredba o određivanju kriterijuma za dodelu podsticaja radi privlačenja direktnih ulaganja u oblasti proizvodnje prehrambenih proizvoda. Sredstva podsticaja za privlačenje direktnih ulaganja obezbeđena su budžetom Republike Srbije, […]

24.01.2019Evropska mreža preduzetništva Srbija
detaljnije

DIATOMIC — EU mreža digitalnih habova, otvorila je fond od 1.610.000 evra kao podršku inovativnim rešenjima u domenu mikrolektronike i „pametnih“ sistema Poziv je namenjen malim konzorcijumima (dva do tri partnera): startapi i mala i srednja preduzeća, kao i tehnološko-istraživački centri sa sedištem u Evropi. U fokusu su inovativna rešenja iz domena napredne mikroelektronike i […]

09.01.2019Evropska mreža preduzetništva Srbija
detaljnije