Beograd postaje centar regionalnih aktivnosti evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD)

12.06.2018

Predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež sastao se sa predstavnicima menadžmenta Evropske banke za obnovu i razvoj, predvođenih Alenom Pijuom, potpredsednikom EBRD-ja, a glavne teme sastanka bile su unapređenje i razvoj regionalnih projekata i novi programi podrške malim i srednjim preduzećima u Srbiji.

EBRD tim pohvalio je poslovni i investicioni ambijent u Srbiji i pozitivno ocenio ekonomsku stabilnost i razvojni put zemlje, izražavajući interes za unapređenje finansijskog tržišta Srbije, uspostavljanje okvira za mikrofinansiranje, saradnju na regionalnim projektima u oblasti infrastrukture i energetike, kao i daljem razvoju velikih kompanija.

Evropska banka za obnovu i razvoj transformisaće Beograd u centar svojih aktivnosti na Zapadnom Balkanu, najavio je potpredsednik EBRD-ja Alen Piju (Alain Pilloux), što će označiti veliku pozitivnu promenu, budući da je Beograd grad sa najvećom podrškom EBRD-ja u čitavoj Jugoistočnoj Evropi.

Privrednu komoru Srbije vidimo kao veoma važnog partnera u podršci implementaciji velikih infrastrukturnih projekata, posebno u unapređenju efikasnosti u njihovoj realizaciji, ukazao je Piju.

Prema njegovim rečima, u planu je novi program kombinovane finansijske podrške EBRD-ja i Evropske unije za mala i srednja preduzeća, koji će biti razmotren i sa ministrom finansija. Piju je ocenio da je dobar trenutak i za ubrzanje privatizacije velikih sistema i dovršetak reforme javnih preduzeća.

Na sastanku je ocenjeno da prostora ima i za unapređenje “venture” kapitala u Srbiji, kao forme finansiranja malih kompanija sa potencijalom za rast.

Predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež je istakao uticaj i značaj podrške EBRD-ja za unapređenje ekonomske  integracije regiona i ukazao da su, ukoliko želimo rast koji će nas približiti Evropskoj uniji, neophodni novi mehanizmi i zajedničke institucije koje će sinhronizovanim aktivnostima, olakšati protok robe, usluga i ljudi. Prema njegovim rečima, u fokusu investitora u ovom trenutku su edukacija i digitalizacija.

Čadež je predstavio jedinstvenu platformu za investitore, razvijenu na regionalnom nivou, kao prvi proizvod zajedničke komore Zapadnog Balkana, koji promoviše region od 18 miliona ljudi kao jedinstvenu investicionu destinaciju. Sa druge strane, na nacionalnom nivou, razvijamo nove platforme i servise podrške stranim i domaćim investitorima i kompanijama. Kao podršku rastu malih I srednjih preduzeća, Privredna komora Srbije osnovala je Centar za digitalnu transformaciju koji će pomagati malim i srednjim preduzećima da izrade digitalnu strategiju, ali će nuditi i konkretne servise.  Centar, sa jedne strane, povezuje preduzeća kojima je neophodna podrška u procesu digitalizacije poslovanja, a sa druge, nosioce tehnologija koji mogu da doprinesu digitalizaciji i pronalazi načine finansiranja.