EBRD: Nova petogodišnja strategija za Srbiju

05.03.2018

Bord direktora Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) odobrio je novu petogodišnju strategiju za Srbiju

 

Strategija će biti orijentir pri novim investicijama i angažovanju ove banke u oblasti javnih politika u sledećih pet godina. Kako navodi EBRD, strategija postavlja prioritete za period 2018. do 2023. godine u oblastima unapređenja konkurentnosti i upravljanja, jačanja kapaciteta privatnih preduzeća i reformisanjem odabranih preduzeća u državnom vlasništvu i javnih komunalnih preduzeća, preneo je Tanjug.

Jačanje integracije kroz unapređenje saobraćajne mreže, podrška reformi procesa ekonomskog povezivanja regiona i unapređenje umreženosti energetskih sistema, prioriteti su strategije.

Iz EBRD kažu da su podrška „zelenoj“ ekonomiji kroz unapređenje energetske efikasnosti, bolje korišćenje obnovljive energije i promovisanje održive prakse, takođe važni segmenti u petogodišnjem planu ove institucije.

„Nova strategija sledi nakon godine značajnih investicija EBRD u Srbiju. Banka je u 2017. godini obezbedila preko 380 miliona evra kroz više od 20 projekata u različitim sektorima srpske ekonomije“, podsećaju iz EBRD-a.

Investicije su uključivale i zajmove za izgradnju dva velika vetroparka, unapređenje železničkog depoa za održavanje, modernizaciju kontrole letenja, proširenje jednog maloprodajnog centra u Beogradu, obezbeđenje sredstava lokalnom zajmodavcu kako bi se podstaklo kreditiranje malih i srednjih preduzeća, kao i hipotekarno kreditiranje.

„Značajne investicije EBRD-a u Srbiju takođe odražavaju njen povratak ekonomskom rastu“, napominje se u saopštenju EBRD.

Ekonomski problemi prouzrokovani ozbiljnim poplavama u 2014. godini u najvećoj meri su prevaziđeni, ali potreba za povećanjem stranih i domaćih investicija zahteva veće napore za unapređenje poslovnog okruženja, poručuju iz EBRD.

Direktor EBRD za Srbiju Dan Berg naglasio je da, nakon makroekonomske stabilizacije, Evropska banka predviđa rast srpske ekonomije od 2,9 odsto u 2018. godini.

„Uz ovu pozitivnu osnovu, pravi je trenutak da se još snažnije fokusira na reforme. Naša strategija će podržati prioritete vlade investicijama i angažovanjem Banke u oblasti javnih politika. EBRD će nastaviti da se fokusira na restrukturiranje preduzeća u državnom vlasništvu, kao i da ohrabruje veće učešće kompanija iz privatnog sektora u oblastima u kojima u velikoj meri dominira država“, poručio je Berg.

Takođe, kaže, nastaviće se saradnja sa državnim organima na promovisanju poboljšanja u poslovnom okruženju, „i da poboljšavamo pristup finansiranju preduzetnika i malih i srednjih preduzeća“.

Krajem 2014. godine, EBRD i Srbija su pokrenule inicijativu za poboljšanje investicione klime, podsticanje razvoja privatnog sektora i promovisanje dobrog upravljanja u Srbiji.

U okviru te inicijative, kako je istaknuto, Banka podržava razvoj regionalnog poslovnog registra, izgradnju kapaciteta organa nadležnog za konkurenciju, promovisanje alternativnog rešavanja sporova i bolje prakse javnih nabavki, kao i rešavanje problema nenaplativih kredita.

EBRD navodi da je vodeći institucionalni investitor u Srbiji i da je do danas banka investirala 4,7 milijardi evra u oko 200 projekata u zemlji.

Izvor: Privredna komora Srbije