EuroBioHighTech 2018

04.09.2018
Evropska mreža preduzetništva Srbije u saradnji sa Evropskom mrežom preduzetništva u Italiji organizuje učešće srpskih preduzeća na međunarodnim poslovnim susretima, u okviru izložbe „EuroBioHighTech 2018“, koji se održavaju 26. i 27. septembra 2018. godine u Trstu, Italija. Događaj je posvećen biomedicinskom sektoru, biotehnologiji i bioinformatici u centralnoj Evropi i na području Balkana, sa cilјem da pomogne kompanijama, istraživačkim institutima, klasterima i univerzitetima da identifikuju potencijalne partnere za različite vidove poslovne i industrijske saradnje, kao i za saradnju na zajedničkim istraživanjima i projektima.

Glavna cilјna grupa su: odelјenja za tehnološki transfer bolnica i istraživačkih centara; predstavnici odelјenja prodaje i nabavki farmaceutskih kompanija; odelјenja za kupovinu; analitičke laboratorije koje rade nezavisno ili u okviru sporazuma sa Nacionalnom zdravstvenom službom; veletrgovci i distributeri medicinskih uređaja i opreme za analizu; zdravstveni tehničari koji rade u biomedicinskim laboratorijama; lokalne zdravstvene ustanove; rehabilitacioni centri, domovi za negu, privatne bolnice; firme koje se bave kozmetikom i suplementima u ishrani; investitori; klinički inženjeri.

Više informacija o samom događaju, kao i registraciju možete izvršiti koristeći link:

https://eurobiohightech2018.b2match.io/

Rok za registraciju je 25. septembar 2018. godine. Radni jezik međunarodnih poslovnih susreta je engleski, učešće je besplatno, a troškove smeštaja i prevoza  učesnici snose sami.

 

Kontakt: Dina Tričković

dina.trickovic@pks.rs