ICMF CM u Temišvaru i Aradu

25.09.2018

Tehimplus – Regionalni Inovacioni Centar za Transfer Tehnologije i Inovacioni Centar Mašinskog Fakulteta (ICMF) iz Beograda organizovali su CM u Temišvaru i Aradu (zapadni region Rumunije) 13. i 14. septembra 2018. CM je otvorena za poslovne i  istraživačke organizacije u poljoprivredno-prehrambenom sektoru.

Arad je najprestižniji međunarodni sajam u zapadnoj Rumuniji posvećen poljoprivredi i prehrambenoj industriji održan u periodu od 13-16. septembra. Domaćin ovog događaja je Privredna komora, industrija i poljoprivrede Arad. Tokom CM srpski učesnici su imali priliku da predstave neke od nasih proizvođača i uspostave prekogranične kontakte za buduću saradnju sa rumunskim organizacijama.