KET4CleanProduction – 50.000 evra bespovratnih sredstava za MSP

25.01.2019

TERA Tehnopolis d.o.o. u okviru programa Obzor 2020 sprovodi projekat KET4CleanProduction sa mogućnošću povlačenja 50.000 EUR bespovratnih sredstava (70% ukupne vrednosti projekta i max. 50.000 EUR) za finansiranje istraživačko-razvojnih aktivnosti malih i srednjih preduzeća (MSP) u području čiste proizvodnje. Postupak prijave na konkurs je jednostavan i bazira se na izradi Technology Request-a (TR).

Više informacija o finansiranju https://www.ket4sme.eu/micro-grants

Detaljnije o projektu OVDE