Konferencija – Digitalizacija u poljoprivredi – izazovi i šanse Srbije u organskoj i konvencionalnoj proizvodnji

25.05.2018

Build Energy Team – BET u saradnji sa Privrednom komorom Srbije – PKS, kompanijom Telekom Srbija i TeleGroup, a pod institucionalnim pokroviteljstvom GIZ-a i resornih ministarstva Republike Srbije, organizuje 12. juna 2018. u PKS Konferenciju na temu: Digitalizacija u poljoprivredi – izazovi i šanse Srbije u organskoj i konvencionalnoj proizvodnji.

Ciljevi Konferencije su:

  • sagledavanje mesta informaciono komunikacionih tehnologija u poljoprivrednoj industriji
  • odgovori na pitanje, da li je srpska poljoprivreda spremna za digitalizaciju i primenu digitalnih platformi za unaprđenje svoje konkurentnosti?
  • predstavljanje benefita koje omogućava primena informaciono komunikacionih tehnologija i digitalizacija proizvodnje poljoprivrednih kultura
  • predstavljanje povoljnih načina i uslova finansiranja poljoprivrednih proizvođača konvencionalne i organske hrane, kao i mogućnost osiguranja proizvodnje i plasmana agrikulturnih proizvoda

Registracija je bez kotizacije. Molimo Vas registrujte se OVDE.

Primena savremenih tehnologija i modernizacija poljoprivredne proizvodnje je neophodna u svim poljoprivrednim zemljama, pa i kod nas. Način uzgajanja i uslovi u kojima se poljoprivredne kulture danas uzgajaju drastično su promenjeni u odnosu na tradicionalne uslove. Veća potražnja poljoprivrednih proizvoda, promena klimatskih uslova i razvoj modernih bolesti uslovljavaju novi pristup poljoprivrednoj proizvodnji.

Srbija zanemarljivo malo koristi savremene informacione komunikacione tehnologije za unapređenje i racionalizaciju poljoprivredne proizvodnje. Iskustva zemalja u Regionu pokazuju da je od presudnog značaja edukacija i promena svesti, primena i korišćenje informaciono komunikacionih tehnologija i digitalnih platformi kako bi poljoprivredni sektor Srbije počeo da hvata korak sa svetskim trendovima.

Na Konferenciji će prisustvovati predstavnici resornih ministarstava, poljoprivrednih organizacija i lokalnih samouprava, sertifikacionih kuća, kompanije nosioci naprednih tehnologija, kao i finansijske i osiguravajuće kuće i mediji.