Međunarodna onlajn konferencija o transferu tehnologije (International Technology Transfer Conference – ITTC)

29.09.2020

Međunarodna onlajn konferencija o transferu tehnologije (International Technology Transfer Conference – ITTC) održaće se 8-9. oktobra 2020.
Konferenciju organizuje Centar za transfer tehnologije i inovacije Instituta Jožef Stefan iz Ljubljane u saradnji sa Međunarodnim informacionim društvom.

 

Cilj Konferencije je da promoviše razmenu znanja između akademske zajednice i industrije, kako bi se ojačala saradnja i prenos inovacija iz istraživačkih laboratorija u industriju.

Inovacioni Centar Mašinskog fakulteta u Beogradu, jedan je od koorganizatora b2b događaja 8. oktobra 2020., koji će se održati u okviru 13. Međunarodne konferencije o transferu tehnologije .

 

Unapred zakazani sastanci omogućiće predstavnicima kompanija i istraživačkih institucija da razgovaraju o mogućim razvojnim rešenjima, pronalascima i komercijalno zanimljivim tehnologijama. Oni predstavljaju odličnu osnovu za moguću buduću istraživačku saradnju i poslovne sinergije.

Poslovni susreti će se održati putem b2b platforme.

 

Prijava se može podneti putem platforme za registraciju do 8. oktobra 2020. Registracija omogućava učesnicima da postave profil sa prezentacijom i da unapred dogovore sastanke.