Novi programi podrške MSP i preduzetništvu

05.03.2019

U Institutu Mihajlo Pupin je održana radionica posvećena novim programima podrške MSP i preduzetništvu, na kojoj su predstavnici Ministartva privrede predstavili tri nova programa. Radionica je bila veoma posećena tako da su učesnici u interakciji sa predavačima dobili korisne informacije o mogućnosti za planiranje novih ulaganja u razvoj svojih preduzeća.

Više o samim programima potražite na sajtu Ministarstva.