Održan Modul 3 seminara na temu “Upravlјanje projektima I implementacija”

30.06.2020

U okviru projekta “Podrška učestvovanju u EU programima”, uz podršku Evropske mreže preduzetništva u  Privrednoj komori Srbije je 29. juna 2020 godine organizovan Modul 3 seminara za učesnike u EU programima na temu “Upravlјanje projektima I implementacija”.

Na seminaru su detalјno predstavlјene sve procedure u upravlјanju finansijama i date smernice prilikom pripreme finansijskih izveštaja. Vesna Mandić, predavač sa dugogodišnjim iskustvom u pripremi i realizaciji EU projekata predstavila je pripreme dobre prakse i pružila korisne savete u pripremi ugovora za članove konzorcijuma i mogućnosti izmene ugovora. Posebno je ukazano na značaj upravlјanja rizicima i zaštitu intelektualne svojine.

U prethodnom periodu u okviru projekta “Podrška učestvovanju u EU programima”u Privrednoj komori Srbije organizovani su seminari na temu pripreme i sprovođenja projekta.