Seminari za učesnike u EU programima u Republici Srbiji

30.06.2020

U okviru projekta Podrška učestvovanju u EU programima, u Privrednoj komori Srbije je 29. juna 2020 godine organizovan Modul 3 seminara za učesnike u EU programima na temu Upravlјanje projektima i implementacija, a uz podršku Evropske mreže preduzetništva.

Na seminaru su detalјno predstavlјene sve procedure u upravlјanju finansijama i date smernice prilikom pripreme finansijskih izveštaja. Vesna Mandić, predavač sa dugogodišnjim iskustvom u pripremi i realizaciji EU projekata, predstavila je pripreme dobre prakse i pružila korisne savete u pripremi ugovora za članove konzorcijuma i mogućnosti izmene ugovora. Posebno je ukazano na značaj upravlјanja rizicima i zaštitu intelektualne svojine.

U prethodnom periodu u okviru projekta Podrška učestvovanju u EU programima u Privrednoj komori Srbije organizovani su seminari na temu pripreme i sprovođenja projekta.