Otvorena vrata za (buduće) preduzetnike – EU programi za MSP

24.10.2019

Centar za Evropske integracije PKS organizovao je Otvorena vrata (Open day) za mala i srednja preduzeća, kako bi se privrednicima predstavili evropski programi, dale sve neophodne informacije i saveti za pristup ovom vidu finansiranja, načinu prijave i potencijalnim problemima koji mogu da se pojave prilikom konkurisanja.

Pored predstavnika malih i srednjih preduzeća, ovom događaju su prisustvovali i budući, mladi preduzetnici koji su pokazali veliku zainteresovanost za program Erasmus for Young Entrepreneurs. Reč je o programu namenjenom novim i potencijalnim preduzetnicima za sticanje odgovarajućih veština upravlјanja i razvoja.

Predstavljen je i projekat Evropske mreže preduzetništva, koji već deset godina u Srbiji pruža pomoć malim i srednjim preduzećima u inoviranju i internacionalizaciji poslovanja.

Prisutni su imali prilike da se upoznaju i sa EU programima Horizont 2020 i COSME nakon čega su govornici u otvorenoj diskusiji dali odgovore na brojna pitanja i pružili dodatne informacije.