Otvoren javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za promociju i popularizaciju inovacija i inovacionog preduzetništva

14.06.2018

Kabinet ministra bez portfelјa zaduženog za inovacije i tehnološki razvoj raspisao je konkurs za dodelu nešto više od 52 miliona dinara, bespovratnih sredstava u okviru Programa za promociju i popularizaciju inovacija i inovacionog preduzetništva.

Krajnji cilј ovog programa je ostvarenje kontinuiranog doprinosa u razvoju održive preduzetničke kulture u Srbiji, rast konkurentnosti Republike Srbije i izgradnja ekonomije zasnovane na inovacijama i znanju. Realizacijom ovog programa Republika Srbija nastoji da podstakne građane, a posebno mlade, da razmišlјaju na preduzetnički način, kao i da ih ohrabri da u većoj meri osnivaju svoje inovacione i tehnološke startap kompanije. Naglasak je na jačanju lokalnih i regionalnih inicijativa koje treba da pruže što neposrednije rezultate i doprinesu rastu ekonomske uspešnosti, otvaranju novih radnih mesta i zadržavanju mladih u Republici Srbiji.

Maksimalni iznos od 26.014.500 miliona dinara, precizirano je u pozivu, namenjen je za planiranje, izradu i sprovođenje promotivne kampanje o značaju razvoja inovacija na nacionalnom i lokalnom nivou, 10.405.800 dinara za organizaciju manifestacija koje doprinose promociji, 5.000.000 dinara za izradu i sprovođenje programa mentorstva i obuka, 5.405.800 dinara za izradu i sprovođenje istraživanja o stanju, problemima i perspektivama inovacionog ekosistema u Srbiji, te najviše do 5.202.900 dinara za izradu štampanih i multimedijalnih publikacija koje doprinose promociji i popularizaciji inovacija i preduzetništva.

Pravo na korišćenje sredstava imaju organizacije koje konkurišu zajedno sa jedinicom lokalne samouprave, a prijave se dostavlјaju do utroška sredstava.

Više informacija o programu i uslovima konkursa možete pogledati na sajtu Kabineta ministra bez portfelјa za inovacije i tehnološki razvoj: https://inovacije.gov.rs/programi/promocija-i-popularizacija-inovacija-i-inovacionog-preduzetnistva/ .