Podsticaj socijalnom preduzetništvu u okviru EU programa COSME

29.07.2019

U okviru programa  COSME otvoren je novi poziv za dostavljanje predloga projekata namenjen javnim ustanovama na lokalnom i regionalnom nivou, socijalnim preduzećima kao i drugim javnim i privatnima organizacijama koja za oblast delovanja imaju socijalno preduzetništvo. Krajnji rok za dostavljanje prijava je 26. septembra 2019. godine dok će se informativna sesija u formi vebinara održati 25. jula 2019. godine.

COSME je program Evropske unije za konkurentnost preduzetnika i malih i srednjih preduzeća sa ukupnim budžetom od 2,3 milijarde evra u periodu od 2014. do 2020. godine. Za lakši pristup finansiranju malih i srednjih preduzeća u Evropi opredeljeno je 60% budžeta programa kroz finansijske instrumente. COSME instrument za kreditne garancije obezbeđuje garancije i kontra-garancije finansijskim institucijama (poslovnim bankama) kako bi mogle da obezbede više kredita pod povoljnijim uslovima za mala i srednja preduzeća.

Kompletne informacije o temama, uslovima i detaljima učestvovanja na konkursu pronađite OVDE.

Mala i srednja preduzeća mogu se obratiti sledećim bankama u Srbiji koje učestvuju u COSME programu: Banka Inteza, Unikredit banka, Erste banka i Halkbanka. Prema informacijama iz ovih banaka interesovanje je veliko jer se krediti plasiraju bez hipoteke kao instrumenta obezbeđenja, sa nižom kamatnom stopom i dužim rokom otplate.

Privredna komora Srbije od 2015. godine u saradnji sa Ministarstvom privrede (koje je nadležna institucija za sprovođenje COSME programa u Srbiji) i poslovnim bankama, organizuje info dane u svim većim gradovima u Srbiji gde se privrednici upoznaju sa povoljnijim uslovima finansiranja kroz ovaj program. Te aktivnosti su planirane za dalju realizaciju i u narednom periodu, a sve relevatne informacije su dostupne na sajtu Privredne komore Srbije.

Izvor:PKS