Podrška Brisela digitalizaciji privreda Zapadnog Balkana

07.06.2018

Evrokomore će podržati digitalizaciju Zapadnog Balkana, kao preduslov unapređenja poslovnog okruženja i procesa, jačanja konkurentnosti i bržeg rasta ekonomija regiona, izjavio je Marko Čadež, predsednik Privredne komore Srbije u Briselu, uoči svog prvog predsedavanja Odborom za digitalizaciju najveće evropske poslovne asocijacije.

Već sredinom septembra, u organizaciji  Odbora za digitalizaciju Evrokomore i uz podršku Evropske  komisije, u Tirani će, najavio je Čadež, biti održana konferencija posvećena digitalizaciji komorskih procesa i usluga i ulozi komora u digitalnoj transformaciji privreda regiona, posebno  malih i srednjih preduzeća.
„Cilj ovog skupa je da razvijene evropske komore kolegama sa Zapadnog Balkana predstave dobru praksu – elektronske usluge koje su razvile za članstvo  i način na koji pomažu digitalizaciju svojih privreda. Biće to prilika da se komore regiona bolje upoznaju sa mogućnostima i rezultatima korišćenja elektronskih dokumenata, poput e-fakture,  primene veštačke inteligencije  za rešavanje upita privrednika,  sa funkcionisanjem online prodavnica i raznih digitalnih alata (aplikacija) korisnih za privredu, kao i sa programima edukacije i razvoja digitalnih veština“, objašnjava Čadež.
Za region su dragocena i evropska iskustva u digitalizaciji komunikacije između privrede i administracije kroz saradnju sa vladama u kreiranju portala za digitalno rešavanje administrativnih procedura,  kao i  u obezbeđivanju  digitalne i sajber bezbednosti.  Uspešne priče o digitalizaciji, predstaviće  i kompanije iz Evrope i regiona.
Ukazujući na važnost  prelaska na digitalno poslovanje, Čadež je  podsetio da su promene proizvodnih  i poslovnih procesa i biznis modela, usled tehnoloških promena,  toliko radikalne i brze, da su digitalna transformacija tradicionalnih industrija i otvaranje novih digitalnih biznisa, postali pitanje opstanka  privrede, uštede novca i vremena. I više od toga. I to svih ekonomija i  kompanija pojedinačno, velikih  i malih, razvijenih i nerazvijenih, svuda u svetu.
„Za zapadnobalkanske privrede, kojima predstoji veliki posao na podizanju konkurentnosti, ubrzanju rasta, čvršćem regionalnom povezivanju i jačanju konekcije sa međunarodnim okruženjem, to je poseban izazov, ali i velika prilika“, napominje Čadež.
Komore  u tome, ocenjuje, imaju veoma važnu ulogu, kako kroz digitalizaciju svojih procesa i razvoj korisnih  elektronskih  servisa za članstvo, tako i kroz podršku svojim privredama da se digitalno transformišu.
Podsetio je i da je Privredna komora Srbije jedan od lidera među komorama regiona po broju digitalnih usluga za kompanije – članice  i aktivnostima novoosnovanog Centra za digitalnu tranformaciju.
Odbor za digitalizaciju Evrokomore  na današnjem zasedanju zauzeće zajednički stav o predlogu Evropske komisije za donošenje propisa koji će malim i srednjim preduzećima obezbediti fer tretman na online platformama koje koriste za prodaju i promociju svojih proizvoda i usluga.
„Diskutovaće se i o digitalnom ili internet porezu, digitalizaciji osnivanja prekograničnih kompanija unutar EU i drugim pitanjima koja u ovom trenutku možda ne dotiču privrede Zapadnog Balkana… Međutim, veoma je važno što smo prisutni i  da već učestvujemo u donošenju tih odluka, koje će definisati i  poslovanje naših kompanija po ulasku u EU, kaže Čadež.