Podrška inovativnim MSP koja sarađuju sa naučnoistraživačkim organizacijama

11.10.2018

Privredna komora Srbije i Fond za inovacionu delatnost pozivaju vas na predstavljanje programa podrške inovativnim aktivnostima koja preduzeća ostvaruju u saradnji sa naučnoistraživačkim organizacijama: Program saradnje nauke i privrede i Inovacioni vaučeri.

Predstavljanje će se održati u petak, 19. oktobra sa početkom u 11 časova, u Privrednoj komori Srbije (Resavska 15, velika sala).

Program saradnje nauke i privrede osmišljen je da podstakne preduzeća iz privatnog sektora i javne naučno-istraživačke organizacije da realizuju zajedničke naučno-istraživačke i razvojne projekte u cilju kreiranja novih proizvoda i usluga, odnosno inovativnih tehnologija, sa tržišnim potencijalom. Kroz ovaj Program Fond pruža finansijsku podršku inovativnim tehnološkim projektima sa jasnom vizijom razvoja i definisanim poslovnim modelom i strategijom komercijalizacije. Korisnici sredstava su konzorcijumi sačinjeni od privatnih preduzeća i naučnoistraživačke institucije. Javni poziv je otvoren do 28. decembra 2018. godine.

Inovacioni vaučeri predstavljaju jednostavan finansijski podsticaj namenjen  malim i srednjim preduzeća kojima su potrebne usluge naučno-istraživačkih organizacija za rešavanje tehničkog/tehnološkog problema na koji nailaze u svom poslovanju, odnosno za transfer naučnih, tehnoloških ili inovativnih usluga koje su nove za preduzeće. Javni poziv je otvoren do utroška opredeljenih sredstava.

U 2018. godini opredeljeno je 2,5 miliona dinara za ova dva programa iz budžeta Republike Srbije, sa razdela Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a kroz „Projekat za unapređenje konkurentnosti i zapošnjavanja“ (na osnovu sporazuma o zajmu sa Svetskom bankom).

Učešće potvrditi na bojana.krstic@pks.rs  najkasnije do 18. oktobra do 16 časova.
Za sve dodatne informacije, obratite se Službi za inovacije, tel. 011 41 49 622.