Podsticaj ženskom preduzetništvu u okviru EU programa COSME

29.07.2019

U okviru programa  COSME otvoren je novi poziv na temu podsticanja formiranja i unapređenja zajednice u vezi sa ženskim preduzetništvom. Program je namenjen promovisanju rasta, jačanju konkurentnosti i održivosti preduzeća.

Za lakši pristup finansiranju malih i srednjih preduzeća u Evropi opredeljeno je 60% budžeta programa kroz finansijske instrumente. COSME instrument za kreditne garancije obezbeđuje garancije i kontra-garancije finansijskim institucijama (poslovnim bankama) kako bi mogle da obezbede više kredita pod povoljnijim uslovima za mala i srednja preduzeća.

COSME je program Evropske unije za konkurentnost preduzetnika i malih i srednjih preduzeća sa ukupnim budžetom od 2,3 milijarde evra u periodu od 2014. do 2020. godine.

Kompletne informacije o temama, uslovima i detaljima učestvovanja na konkursu nalaze se OVDE

Izvor: PKS