Portal PKS CE znak koristan alat za ceo region

19.12.2018

Međunarodni projekat QI (Quality Infrastructure in the Western Balkans 2016-2018) prepoznao je Portal Privredne komore Srbije „CE znak” kao koristan alat koji predstavlja primer dobre prakse za region Zapadnog Balkana i značajnu pomoć i podršku za poslovanje MSP sektora.

Na sajtu Projekta: https://qualityinfrastructure.eu/ u okviru kategorije „Industry” postavljen je link ka PKS Portalu “CE znak” https://qualityinfrastructure.eu/ce-marking/
Predstavnici organizacija i institucija Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova*, Makedonije, Crne Gore i Srbije upućuju se na „Bazu znanja” i on-line aplikaciju PKS o CE znaku, kao besplatan, koristan alat za proizvođače i izvoznike na tržište EU, koji može da posluži kao model informisanja o tehničkih propisima za sve u regionu, objasnio je Dušan Stokić, rukovodilac  Službe za životnu sredinu, tehničke propise, kvalitet i društvenu odgovornost PKS.
Na portalu „CE znak“ (http://www.pks.rs/CEznak.aspx), u okviru  besplatne usluge PKS „Baza znanja”, korisnik može da pronađe tekstove i dokumenta svake od 24 direktive novog pristupa, tekstove odgovarajućih srpskih pravilnika, spiskove pratećih harmonizovanih standarda, postupke ocenjivanja usaglašenosti za sve grupe proizvoda, kao i kontakte nadležnih institucija, vodiče i sve ostale važne informacije, rekao je Stokić.
Posebna vrednost „Baze znanja” je što sadrži sve potrebne informacije, dokumenta, podatke i instrukcije o uslovima i postupcima za dolazak do CE znaka i Srpskog znaka usaglašenosti, radi izvoza i plasmana proizvoda na domaće tržište.
Na istom Portalu dostupna je i online aplikacija za CE znak i Srpski znak usaglašenosti (http://www.pks.rs/Aplikacije.aspx?aplikacija=CEznak) koja služi da se brzom i jednostavnom proverom proceni da li određeni proizvod podleže CE označavanju ili označavanju Srpskim znakom usaglašenosti.
Korišćenjem ove aplikacije privrednici mogu značajno uštedeti vreme i novac za pripremu dokumentacije, pribavljanje potrebnih isprava o usaglašenosti, pretragu podataka i informacija o nadležnim institucijama i telima za ocenjivanje usaglašenosti, pronalazak odgovarajućeg tehničkog propisa i drugo.