Primer uspešne regionalne saradnje kroz ASO (Advisory Service Outcome)

24.12.2019

Tokom EEN info dana, Sajma projektnih ideja i HORIZON 2020, za konsultaciju o uslugama EEN mreže, a posebno u pogledu pristupa finansijama i odabira odgovarajućeg poziva za predloge projekata, obratila nam se kompanija iz Srbije čiji su predstavnici razgovarali su sa našim kolegama iz Inovacionog centra mašinskog fakulteta o različitim mogućnostima za dobijanje grantova za aktivnosti na razvoju proizvoda.

Kolege iz ICMF-a posetile su kompaniju i sa direktorom definisale ključne potrebe. Dogovoreno je nekoliko kratkoročnih i dugoročnih aktivnosti koje su uključene u savetodavni plan. Najvažnije su: pregled trenutnih Poziva za predlog projekata i odabir odgovarajućeg granta za razvoj proizvoda.

Saveti o mogućnostima finansiranja pomogli su kompaniji da dobije grant za projekat – Izrada strukturalnog dizajna aluminijumskih profila za proizvodnju Plisse sistema.

Pored ICMF-a u ovaj proces bili su uključeni i drugi partneri iz konzorcijuma EEN Srbija: BINS i RAS, kao i partneri iz Crne Gore i Makedonije što govori o zajedničkoj i uspešnoj regionalnoj saradnji u okviru Mreže.