Nacionalni i EU programi – podrška poslovanju MSP

26.02.2018

U Privrednoj komori Srbije održana je konferencija na kojoj su predstavljeni programi za podršku malim i srednjim preduzećima – nacionalni, koje realizuju Razvojna agencija Srbije i Fond za razvoj, i EU programi.

 

Predstavljeni su programi EU HORIZONT 2020, Erazmus za mlade preduzetnike – Prekogranični program razmene preduzetnika, IPARD, kao i mogućnosti za njihovu primenu u Srbiji. Razvojna agencija Srbije predstavila je: Program podrške sektorima prerađivačke industrije, Program podrške MSP za ulazak u lance dobavljača i Program podrške konkurentnosti, produktivnosti i internacionalizacije MMSPP u 2018. godini.  Fond za razvoj Republike Srbije, predstavio je: Kredite za početnike (program podsticanja razvoju preduzetništva), Kredite za preduzetnike, mikro, mala, srednja i velika preduzeća (redovni program Fonda za Razvoja), Kredite za trajno obrtna sredstva, Investicione kredite, Kredite za održavanje tekuće likvidnosti i Kratkoročne kredite.
Viktor Nedović, pomoćnik ministra prosvete, nauke  i tehnološkog razvoja rekao je da je prošle godine napravljen veliki napredak u pravcu podrške razvoju inovativnih malih i srednjih preduzeća, posebno onih koji sarađuju sa akademskom zajednicom. Podetio je da je za oko 50 odsto povećan budžet za aktivnosti koje se realizuju preko Fonda za inovacionu delatnost, da je dosta programa uspešno realizovano i da su u pripremi novi programi.
Marko Kovačević, rukovodilac Centra za EU integracije PKS, rekao je da je Komora već deceniju uključena u realizaciju EU programa sa ciljem podrške kompanijama da unaprede konkurentnost i što efikasnije se uključe u jedinstveno tržište EU. Podsetio je da je PKS prošle godine u više gradova u Srbiji organizovala 11 događaja – info dana na kojima su privrednicima predstavljani programi EU. Organizovano je više od 80 sastanaka na kojima su se predstavnici kompanija upoznali sa uslovima i mogućnostima za apliciranje za programe EU. U ovoj godini nastavljamo i dalje u tom pravcu, rekao je Kovačević.

Preuzmite prezentacije:

Izvor: Privredna komora Srbije